Alfredo Bryce Echenique: Port de Pollença
Pollença

"Dos horas más tarde, Carlos se despidió diciendo que insistía en que esa casa era una monstruosidad, que había arruinado la Bahía de Pollensa, que sólo a un pintor loco y botarate se le podía ocurrir construirse las ruinas de Puruchuco en Mallorca, y que cuánto habría tenido que pagarle a las autoridades para que le permitieran edificar un templo incaico bajo el sol de las Baleares." Text: Alfredo Bryce Echenique

 

(Dues hores més tard, Carlos es va acomiadar dient que insistia que aquesta casa era una monstruositat, que havia arruïnat la Badia de Pollença, que només a un pintor boig i poca-solta se li podia ocórrer construir-se les ruïnes d'Puruchuco a Mallorca, i que quant hauria hagut de pagar-li a les autoritats perquè li permetessin edificar un temple incaic sota el sol de les Balears. Traducció: Carlota Oliva)

 

Alfredo Bryce Echenique (Lima, Perú, 1939)

Cuentos completos, “A veces te quiero mucho siempre”, 1995.

 

Escriptor i narrador. És autor de contes, cròniques i novel·les. Amb estudis de dret, advocacia i lletres a la seva ciutat natal, al 1964 es va traslladar a Europa i va residir a França, Itàlia, Grècia i Alemanya. A partir dels anys 80 canvià la seva residència per Barcelona i Madrid i als anys 90 va retornar a Perú. A Paris va treballar com a professor a diferents universitats i inicià la trajectòria literària. Un mundo para Julius (1970) va ser la seva primera novel·la per la qual va obtenir el Premi Nacional de Literatura de Perú.

Wow Mallorca

Foto: Toni Font Gelabert

Aquest punt pertany a la següent ruta temàtica:
Literatura